fbpx

Regulamin strony
I love box

1. Dane firmy

Sklep internetowy, działający pod adresem www.ilovebox.pl/ prowadzony jest przez firmę: I LOVE COSMETICS POLSKA SP. Z O O NIP : 7831788046 REGON : 381293515, adres : 62-030 Luboń, Wschodnia 25/52, rachunek bankowy: 13 1020 4027 0000 1202 0847 9547

2. Dane kontaktowe

e-mail: kontakt@ilovebox.pl

3. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez I LOVE COSMETICS POLSKA SP. Z O O, który funkcjonuje z siedzibą w Luboniu przy ul. Wchodniej 25/32, posługującą się numerem NIP : 7831788046. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym zwanym dalej Kupującym, a I LOVE COSMETICS POLSKA SP. Z O O Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym. Każdy Kupujący dokonujący zakupu przedmiotów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Czas realizacji zamówienia

Wszystkie zamówienia z jednej edycji są realizowane po 25 dniu danego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych takich jak opóźnienie dostawy poszczególnych produktów czy problemy załadunkiem u kuriera. 

5. Formy Płatności

Płatność za pomocą przelewu tradycyjnego na podany przez nas rachunek bankowy firmy (w tytule wpisać należy swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia ), Płatność on-line – natychmiastowy przelew na konto. Nie przyjmujemy płatności przy odbiorze.

6. Wysyłka

Dostarczanie produktów kupującym odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowej Poczty Polskiej –  Pocztex 48h. Zdarzają się przypadki, kiedy listonosz nie pozostawia awiza, a przesyłka czeka na odebranie w placówce pocztowej. Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej listonosz, jeżeli nie zastanie odbiorcy, może również wrzucić przesyłkę listową do skrzynki na listy (jeżeli się zmieści). Taka przesyłka jest uznawana przez Pocztę jako doręczona.  Reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki składamy po 14 dniach od daty nadania.Wszystkie produkty wysyłamy w kartonowych opakowaniach, co zabezpiecza towar na czas wysyłki. W przypadku stwierdzenia, że: opakowanie jest naruszone lub towar jest uszkodzony kupujący zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności kuriera i jak najszybciej skontaktować się z I LOVE BOX  za pośrednictwem e-mail.

7. Koszty przesyłek

Przesyłka kurierska Pocztex 48 na terenie kraju kosztuje 15 złotych i jest doliczana do ceny pudełka. Przesyłka za granicę odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub DPD – jej koszt zależy od kraju do którego będzie wysyłana oraz i wagi zakupionego towaru. Wysyłka odbywa się w kartonowym opakowaniu. W przypadku zwrotu do naszej siedziby przesyłki spowodowanego nie odebraniem zamówionego towaru, istnieje możliwość ponownego wysłania towaru. Koszt kolejnej wysyłki ponosi zamawiający.

8. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), każdy Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w przypadku nienaruszonego stanu zakupionego przedmiotu. Sprzedający ma 21 dni na zwrot pieniędzy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przesyłki oraz koszty transakcyjne tj. prowizji pobieranej przez system szybkich płatności. Wszystkie zwroty płatności lub rozliczenie braków odbywa się po zakończonej wysyłce wszystkich pudełek w danym miesiącu.

9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez I LOVE COSMETICS POLSKA SP. Z O O, który funkcjonuje z siedzibą w Luboniu przy ul. Wchodniej 25/32

Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również udostępniać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (firmy pomagające nam w świadczeniu usług kurierskich oraz związanych z realizacją płatności). Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

  •  

10. Spory

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Reklamacje

Jeśli zakupiony produkt posiada wady Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji, aby tego dokonać prosimy o kontakt ze Sklepem poprzez e-mail.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty przyjęcia przez Nas formularza.

12. Postanowienia końcowe

Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, materiały graficzne, banery są wyłączną własnością firmy I LOVE COSMETICS POLSKA SP. Z.O.O i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów sklepu jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Zdjęcia produktów w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu
zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach Sprzedający – Kupujący.